Osobní znak

Vztah větví Skalice - Maršovice
Kategorie: Novinky pro větev Grunovi (Skalice)

Nový důkazDalší, velmi silný, byť nepřímý důkaz o propojení obou větví je možné najít v článku na stránkách obce Jezeřany-Maršovice. Z článku vyplývá, že Maršovické a Skalické panství bulo po roce 1600 majetkově propojeno - vlastníkem byl Jan Bernard Jurman z Krásenska.

Výňatek z článku o majetkovém propojení obcí, na který mě upozornil {joaktree person|1|I336|short}:

Jak Bernard v Maršovicích hospodařil přesně nevíme. Pokračoval patrně dále ve stavbě tvrze, která ještě koncem 2. desetiletí 17. století nebyla dostavěna. V roce 1608 se v září připojil k landfrýdu moravské šlechty listinou, kterou pečetil na Maršovicích. Maršovský statek držel asi do konce 20. let 17. století a přesto, že se zúčastnil stavovského povstání, nebyl mu majetek zkonfiskován. Ještě v roce 1629 držel s manželkou Annou statek Skalici na Znojemsku. V době jeho hospodaření se v roce 1612 na dvoře v Maršovicích připomíná i jistý rytíř Václav Přeloučský z Neratova (opět příslušník mladé mor. šlechty, která získala erb a přídomek z Neratova v roce 1561). Svědectvím o něm je i zápis ve starém urbáři Maršovic sepsaném patrně ve 2. desetiletí 17. století. Přeloučský zde držel jedenatřičtvrtělánový grunt.

Někdy před rokem 1619 změnily Maršovice znovu majitele - tentokrát se jejich držitelem stal rytíř Jan Kataryn z Kataru. Připomínán je v Maršovicích ještě v roce 1631. Je velmi pravděpodobné, že Jan před rokem 1633 zemřel.

9. května 1633 pak úředníci menšího práva prodali Maršovice ...se dvorem panskejm...s zahradou, s vinohrady...s loukami dvěma, jedna při vsi Vedrovicích a druhá při vsi Cvrčovicích ležícími... císařskému radovi panu Fridrichovi Jankovskému z Vlašimi (asi 1580 - 1639), majiteli Jemnice, Skalice a hradu Bítova. Po Fridrichově smrti zdědil panství jeho syn Hynek Janovský z Vlašimi (asi 1616 - 1652), který přenechal maršovický statek své manželce Kateřině z Vlašimi (roz. z Roupova). Kateřina pak Maršovice 15. září 1649 prodala majiteli krumlovského panství knížeti Ferdinandovi Janovi z Lichtenštejna. Tak se staly Maršovice na 9 let součástí krumlovského panství.

POZOR. Dne 15. 7. 2015 byla vazba nalezena, i když zatím ne v otcovské linii. Pátrání pokračuje!

Nalezená vazba je přes matku Jakuba Břínka (*1784) Kateřinu Břínkovou rozenou Grunovou (*1757) z Maršovic.

Kateřina Břínek (roz. Gruna)
28. únor 1757, Maršovice
14. únor 1839, Rakšice u Moravského Krumlova
Jakub Břínek
11. červenec 1784, Rakšice u Moravského Krumlova
17. srpen 1854, Rakšice u Moravského Krumlova
Registrace osobního znaku
Vytvořeno: 2016-10-24 19:53:29
Rejstřík k lánové vizitaci
Vytvořeno: 2016-01-20 22:31:26
Zjištění o matce Jakuba Břínka
Vytvořeno: 2015-07-15 10:39:08
Co prozradila analýza DNA?
Vytvořeno: 2015-02-21 11:41:24
Digitalizace lánových rejstříků
Vytvořeno: 2015-01-24 16:11:02
Personifikovaný strom
Vytvořeno: 2014-07-25 08:19:11
Stopy Hostěradické větve v USA
Vytvořeno: 2013-07-03 10:20:21
Poslední aktualizace dat: 2023-08-12 13:16:17

Kontakty

@
Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

Vytvořeno s využitím frameworku Bootstrap verze 4.6.1