Osobní znak

Slavní Tonnerové

V historii sušicka lze nalézt několik Tonnerů, které můžeme označit za slavné. Nejprve několik jmen prokazatelně spřízněných:

Jan Antonín Tonner (*1702) - byl sušickým konšelem
Václav Tonner (*1754) - barvíř, koupil dům č.p. 1 na náměstí, dnešní lékárna
Ondřej František Tonner (*1786) - vikář farnosti ve Velharticích
Fridrich Adalbert Tonner (*1826) - C.K. notář v Jaroměři.

Emanuel TonnerDalším zajímavým nositelem jména byl Emanuel Jan Nepomucký Tonner (*1829). Vazba na společné předky byla prokázána. Jeho dědeček, MUDr. Ondřej Tonner (*1760) a sušický chirurg, byl synem Václava Fabiána Tonnera. Sám Emanuel zakládal s Tyršem Sokola.

Kromě toho přeložil slavné dílo Bohuslava Balbína - Rozprava na obranu jazyka českého. Působil jako profesor a později ředitel obchodní akademie. Byl poslancem Říšské rady (celostátní zákonodárný sbor) za Písecko a Strakonicko. Z jeho literátních děl bych rád připomněl Vypravování dějin domácích.

Podrobnosti lze najít na wikipedii. V této rodinné větvi bychom našli slavných osob více. Například bratři Augustin Jan Václav Tonner (*1822) byl veřejně činný právník, novinář, manažer a úředník a František Xaver Ondřej Tonner (*1837) byl středoškolský profesor chemie, dlouholetý ředitel reálky a vlastenecký činitel v Písku.

Josef Herman Tonner (*1840) - autor jedné ze sušických kronik z roku 1898 Ukázka kroniky je zde...

Poslední aktualizace obsahu: 2021-08-12 11:06:55

Kontakty

@
Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

Vytvořeno s využitím frameworku Bootstrap verze 4.3.1