Osobní znak

Nové funkce webu

Odkazy na osoby v článcích

V textech článků se zejména po přegenerování obsahu rodokmenů "pokazily" odkazy na osoby. Nově je funkčnost odkazů navržena tak, že není ovlivněna generováním obsahu rodokmenu a chyba by se nyní neměla vyskytovat. Pokud je odkaz na osobu v nějakém z článků, najdete na záložce Články odkazy na tyto články.

Propojení rodokmenů

V souvislosti s podporou více rodokmenů jsou nově nastaveny vazby mezi rodokmeny. U klíčových osob vyskytujících se ve více rodokmenech je v záhlaví osoby uveden odkaz do hlavního rodokmeny, ke kterému osoba náleží dle své rodové příslušnosti.

Vyhledávání osob

Vyhledávání umožňuje dva způsoby hledání v závislosti na tom, zda je uživatel přihlášen, či ne.

Fultextové vyhledávání – prohledává jméno, příjmení titul a atributy události (datum, místo, odkaz, poznámka) a informace o archivu.

Dále je možno vyhledávat dle kombinace Jména, rodného příjmení a příjmení po sňatku. Standardně se vyhledávají data na exaktní rovnost. Je-li zadáno více vyhledávacích kritérií, aplikuje se podmínka „a současně“. Odškrtnutím volby „Přesná shoda“ se vyhledávají záznamy obsahující zadaný řetězec.

POZOR! Vyhledávání je citlivé na velikost písmen. Hledáme-li např. řetězec „Test“, nebudou vybrána data obsahující znaky „test“.

Zjišťování vztahů mezi osobami

Nejprve je nutno otevřít kartu s informacemi o daném jedinci. Toho můžeme vybrat buď odkazem ze seznamu výročí, z článků, výše popsaným způsobem hledání nebo odkazem z karty jiného jednotlivce. Na kartě jednotlivce je záložka „Vztah k…“. V prvním kroku vybereme pomocí hledání druhého jednotlivce, ke kterému prověřujeme vztah výchozí osoby.

V druhém kroku dostaneme seznam osob, vyhovujících zadaným kritériím. Pro vybraného jedince stiskneme tlačítko Prověřit vztah.

Ve třetím kroku bude zobrazen seznam popisující vztah mezi vybranými osobami.

Vývod z předků

Je grafické znázornění vztahy vybraného jedince k předchozím dvěma generacím (rodiče a prarodiče). Z odkazů na grafickém znázornění vazby můžeme otevřít kartu s informacemi daného jednotlivce.

Předci

Záložka „Předci“ obsahuje informace o všech předcích dané osoby.

Strom předků

Toto zobrazení ukazuje předky v hierarchické struktuře. Barevně je označena otcovská/mateřská linie. Postupným rozbalováním dalších úrovní zobrazujeme předky v dalších generacích. Tlačítka na prvním (tmavém) řádku umožňují zabalit/rozbalit všechny úrovně předků.

Seznam jmen

Výskyty jmen jsou zabaleny a seskupeny dle příjmení. Zabalenou skupinu je možno rozbalit/zabalit tlačítkem s označením +/-. V prvním (tmavém) řádku jsou tlačítka pro rozbalení/zabalení všech skupin příjmení. Rozbalením skupiny je zobrazen seznam osob se základními údaji a s vyznačením vazby mezi hlavní osobou a danou osobou v seznamu.

Potomci

Na této záložce lze získat informace o přímých pokrevních potomcích dané osoby.

Strom potomků

Jednotlivé větve jsou seskupeny dle partnera, rozbalením zobrazíme potomky z tohoto vztahu. V prvním (tmavém) řádku jsou tlačítka pro rozbalení/zabalení všech větví.

Seznam jmen

Seznam má identickou funkčnost, jako u předků. Všechna jména jsou zároveň odkazem do informační karty daného jednotlivce.

Spřízněné rody

Záložka Spřízněné rody obsahuje jména partnerů přímých potomků. Pokud chceme zobrazit zakladatele spřízněného rodu, musíme zobrazit kartu daného partnera a v záhlaví v zobrazení Otcovské linie vybereme odkaz na jejího zakladatele (první osoby).

Další nové funkce budou postupně přidávány. O jejich přidání budeme informovat.
Poslední aktualizace obsahu: 2021-08-12 11:06:55

Kontakty

@
Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

Vytvořeno s využitím frameworku Bootstrap verze 4.3.1