Osobní znak

Typický Gruna

Jedním z velmi zajímavých výstupů z posledního rodového setkání, je obrazová projekce "typického" Gruny. Co to znamená?

Účastníci setkání (mužští nositelé jména Gruna a ženy, které jsou v přímé linii potomků Kašpara Gruny) byli postupně vyfotografováni. Na každé fotografii bylo označeno 23 klíčových bodů a následně byly fotografie zpracovány speciálním počítačovým programem. Výsledkem je obrazová projekce společných rysů. Zpracování bylo provedeno samostatně pro:

  • muže
  • ženy
  • muže a ženy dohromady.

Zajímavým typickým rysem jsou oči a ústa. Porovnáním výstupu pro muže a ženy lze zjistit, že se společné rysy shodují. Ve výsledné projekci se určitě řada účastníků pozná, někteří více, jiní třeba méně. Výsledek projekce pro muže a ženy pak ukáže, jaké společné rysy zřejmě máme se svým společným předkem Kašparem Grunou.

A jak vypadá výsledek?

Typický Gruna - muž:

 Typický Gruna - muž

Typický Gruna - žena:

 Typický Gruna - žena

Typický Gruna - žena a muž:

 Typický Gruna - žena a muž

Děkuji Štěpánce Grunové za zajímavé zpestření a věřím, že na dalším setkání projekci doplníme o nové tváře.

Poslední aktualizace obsahu: 2021-08-12 11:06:55

Kontakty

@
Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

Vytvořeno s využitím frameworku Bootstrap verze 4.3.1