Osobní znak

Výzkum rodokmenu Kubištovi

4. dubna 2016 byly na SOA Zámrsk publikovány matriky smidarské farnosti. To umožnilo pokračování výzkumu pro rodokmen Kubištovi.

V rekordně krátkém čase jsme zmapoval cca 200 let v nejstarším období a doplnil tak předchozí výzkumy v této oblasti. Zakladatelem rodu je Lukáš Kubišta z Červeněvsi - doložen v soupisu obyvatel dle víry z roku 1651 a v berní rule.

Další výzkumy zejména pro farnost Starý Bydžov budou pokračovat. Část matrik je stále uložena na obecním úřadě ve Smidarech.

Poslední aktualizace obsahu: 2020-12-30 11:41:58

Kontakty

@
Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

Vytvořeno s využitím frameworku Bootstrap verze 4.3.1