Osobní znak

Obrana jazyka slovanského

Opět jsem rozšířil svou sbírku genealogických artefaktů. Čím je pro mě tato kniha tak zajímavá?

Rpzprava na obranu jazyka slovanského

Dle názvu by ji měl znát každý maturant - na tom nic zajímavého není. Zajímavější je, a to už ví málokdo, že Bohuslav Balbín napsal toto oslavné dílo českého jazyka latinsky. 

Právě díky tomuto faktu, je pro mě kniha zajímavá, neboť do češtiny ji přeložil a Balbínovým životopisem doplnil, 25. května 1869 předmluvou opatřil a následně vydal pan Emanuel Jan Nepomucký Tonner, rodák ze šumavského Zdíkova, (spisovatel, zakladatel sokola, říšský poslanec zemského sněmu, pedagog, novinář…).

Příbuzenský vztah mezi mnou a Emanuelem je: druhý bratranec 4x posunutý. Co to znamená? Můj pra-pra dědeček (tj. 4x posun) a Emanuel byli tzv. druzí bratranci – měli společného pradědečka. Naším společným předkem (z mého pohledu v sedmé generaci) byl Václav Fabián Tonner, barvíř ze Sušice. Další zajímavostí je, že každý člověk má v sedmé generaci předků 32 takových 5x pra-dědečků. V mém případě potomkem jednoho z nich byl Emanuel Jan Nepomucký Tonner.

Vlastnoruční podpis Emanuela Tonnera
Poslední aktualizace obsahu: 2021-08-12 11:06:55

Kontakty

@
Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

Vytvořeno s využitím frameworku Bootstrap verze 4.3.1